Stop ekościemom, czyli jak nie być zielonym w zielonych sprawach

Klasa: VIII szkoła podstawowa
Klasa: I-II szkoła średnia

Słowa-klucze: greenwashing - odpowiedzialna postawa konsumencka - myślenie twórcze - kampania edukacyjna - media społecznościowe - praca zespołowa

scenariusz

prezentacja

prezentacja

ćwiczenie

ćwiczenie

Centrum Badań nad Zieloną Przyszłością

Do użytku w szkole, w działaniach pozaszkolnych oraz dla rodzin z dziećmi
w wieku szkolnym
Słowa-klucze: odnawialne źródła energii - kryzys klimatyczny - wyobraźnia - bionika - obserwacja natury - zabawa poprzez eksperyment - projektowanie - rysowanie - mapa - Zielona Góra - archiwum

dodatek

Samouczek

Karty aktywności miejskiej

Klasa: VII -VIII szkoła podstawowa
Klasa: I-II szkoła średnia

Słowa-klucze: zrównoważone miasto przyszłości - wyobraźnia - projektowanie - poczucie sprawczości - plan zagospodarowania przestrzennego - wpływ organizacji przestrzeni miasta na jakość życia i relacji społecznych - Zielona Góra - historia - wędrowanie

karty pracy

Jakiego miasta chcemy?

Klasa: VII -VIII szkoła podstawowa
Klasa: I-II szkoła średnia

Słowa-klucze: architektura - gry komputerowe  - miasto-ogród - utopia - projektowanie - wpływ organizacji przestrzeni miasta na jakość życia i relacji społecznych -Zielona Góra - poczucie sprawczości - manifest - film poklatkowy - działania teatralne

SCENARIUSZ

załącznik

Sztuka ziemi - ziemia sztuki

Klasa: I-III szkoła podstawowa

Słowa-klucze: land art - historia sztuki - artyści - naturalne materiały - spacer - zielona przestrzeń - wrażenia zmysłowe - obserwacja - kompozycje roślinne - praca plastyczna

SCENARIUSZ

Miasto pięciu zmysłów

Klasa: IV-VI szkoła podstawowa

Słowa-klucze: wrażenia zmysłowe - uważność - koncentracja - pamięć - wyobraźnia - spacer - miasto - praca z mapą - nazywanie wrażeń sensorycznych - praca plastyczna - zajęcia teatralne

SCENARIUSZ

Ja jako ogród

Klasa: IV szkoła średnia

Słowa-klucze: mindfulness - pogłębianie kontaktu z naturą - spacer - wrażenia zmysłowe - umiejętności introspekcyjne - samoświadomość - psychologia - metafora człowieka jako ogrodnika - kompozycje roślinne

 

załącznik

załącznik

SCENARIUSZ

Widokówka

Klasa: V-VIII szkoła podstawowa

Słowa-klucze: działania twórcze inspirowane przedwojenną widokówką - odczytywanie śladu - Zielona Góra - wyobraźnia - pamięć - historia - lokalność  - teatr dokumentu - kolaż - wystawa - instalacja

 

 

 

załącznik

SCENARIUSZ