Autorki projektu:

Emilia Adamiszyn – koncepcja merytoryczna i koordynacja działań Naturalnie Teatr
 

Anna Kraśko - koncepcja merytoryczna i koordynacja spacerów Zielone Szlaki
 

Magdalena Kościańska – identyfikacja wizualna i opracowanie graficzne materiałów edukacyjnych
 
Materiały archiwalne wykorzystane w grafikach pochodzą ze zbiorów partnera projektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Fotografie na stronie: Marta Bojarska-Langner, Anna Kraśko, Studio Kagami - Creative Photography

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi materiałami dostępnymi na stronie.

Pozytywne skutki kontaktu z przyrodą są nieocenione.
Przyroda wpływa na nas, tak jak i my naszymi działaniami wpływamy na przyrodę. Dlatego równie istotne w materiałach kierowanych do młodzieży stało się budowanie namysłu nad złożoną współobecnością człowieka, roślin i zwierząt jako tworzącą tożsamość lokalną oraz zadanie pytań o sprawczość, wpływ na kształt najbliższej okolicy, w tym miejsca i roli, jakie zajmuje w niej natura. Temat ten pojawia się w scenariuszach Widokówka, Jakiego miasta chcemy? oraz w Kartach Aktywności Miejskiej. Perspektywie lokalnej towarzyszy globalna, zdominowana myślą o kryzysie planetarnym. Wśród materiałów edukacyjnych znajdują się kierujące uwagę na zielone technologie Centrum badań nad zieloną przyszłością czy na decyzje konsumenckie Stop ekościemom, czyli jak nie być zielonym w zielonych sprawach.

Pozytywne skutki kontaktu z przyrodą są nieocenione. Przyroda wpływa na nas, tak jak i my naszymi działaniami wpływamy na przyrodę. Dlatego równie istotne w materiałach kierowanych do młodzieży stało się budowanie namysłu nad złożoną współobecnością człowieka, roślin i zwierząt jako tworzącą tożsamość lokalną oraz zadanie pytań o sprawczość, wpływ na kształt najbliższej okolicy, w tym miejsca i roli, jakie zajmuje w niej natura. Temat ten pojawia się w scenariuszach Widokówka, Jakiego miasta chcemy?
oraz w Kartach Aktywności Miejskiej. Perspektywie lokalnej towarzyszy globalna, zdominowana myślą o kryzysie planetarnym. Wśród materiałów edukacyjnych znajdują się kierujące uwagę na zielone technologie Centrum badań nad zieloną przyszłością czy na decyzje konsumenckie Stop ekościemom, czyli jak nie być zielonym w zielonych sprawach.

jAKIEGO MIASTA CHCEMY?

U podstaw projektu Naturalnie teatr leżała intencja wzmacniania relacji dziecka
i dorosłego z naturą. Zaproszeni do projektu artyści zaproponowali działania prowadzone w przestrzeni miejskiej, inspirujące do uważnego przyglądania się najbliższej okolicy i przyrody ją współtworzącej. Materiały edukacyjne dostępne na stronie są kierowane przede wszystkim do nauczycieli, animatorów, rodziców. Zajęcia prowadzone w oparciu
o scenariusze, filmy czy mapy można wykorzystać na lekcjach przedmiotowych (historia, biologia, przedmioty artystyczne, język polski), jako cykl godzin wychowawczych, pomysł na działania projektowe, propozycję tematów i metod pracy dla kół artystycznych lub zaproszenie do niestandardowych obchodów Dnia Ziemi.

PROWADŹ LEKCJE Z LUBUSKIM TEATREM!

Lubuski Teatr od lipca do końca 2020 roku realizował działania na styku ekologii i edukacji kulturowej połączone metaforą miasta ogrodu. Liczne warsztaty, spacery oraz powstałe materiały edukacyjne miały kierować uwagę na miasto jako
przestrzeń, którą człowiek współdzieli
z roślinami i zwierzętami. Motyw miasta ogrodu nawiązywał do przeszłości Zielonej Góry, miasta: sadów i winnic, zielonych terenów rekreacyjnych, reprezentacyjnych ogrodów przy willach
i tych przydomowych mających zapewnić robotnikom fabryk samowystarczalność. Motyw ten odnosił się także do wyobrażania sobie miast przyszłości w kontekście różnych wyzwań, w tym zmian klimatycznych. Dodatkowo realizacja działań przypadła w trakcie pandemii – doświadczenia, które uwypukliło potrzebę kontaktu człowieka z przyrodą i kazało na nowo spojrzeć na otaczającą go miejską przestrzeń.

TEATR W MIEŚCIE OGRODÓW

Proponowane scenariusze (Ja jako ogród, Miasto pięciu zmysłów, Sztuka ziemi- ziemia sztuki) oraz inspiracje (gra terenowa Botanika miejska 
Warsztaty wyobraźni dźwiękowej) kierują uwagę na bliskość natury
i podkreślają rolę wrażenia zmysłowego, ćwiczą umiejętność obserwacji
i uważność. Podobny potencjał, bezpośredniego doświadczania przyrody
w zadaniach twórczych, posiada seria filmów Do lasu!  Zaproszeni do nich artyści dzielą się swoimi pasjami, pokazują jak spędzają czas na łonie natury, jednocześnie zapraszając do podobnych aktywności.

Z kolei w działaniach Rozkwitaj z teatrem wykorzystano „zielony” potencjał instytucji partnerujących Lubuskiemu Teatrowi. Tak stało się z terenem należącym do PKPS. Przestrzeń ogrodu, obca dzieciom, została przez nie oswojona poprzez zasadzenie roślin. Powstały ogród społecznościowy otworzył dyskusje o zwiększaniu bioróżnorodności w ich najbliższym otoczeniu.

Zielone szlaki natomiast wpisują się w koncept mikroturystyki. Pięć map spacerowych z zadaniami to propozycja poznawania najbliższej okolicy
i jednocześnie zaproszenie do wędrówek, które nigdy się nie znudzą. Wybrane przez przewodników przyrodnicze przestrzenie, nierzadko pozostawione same sobie, to nieskończona możliwość przyglądania
się oraz odkrywania bogactwa i różnorodności terenów dzikich czy zielonych zmieniających się wraz z następującymi po sobie porami roku
.

Proponowane scenariusze (Ja jako ogród, Miasto pięciu zmysłów, Sztuka ziemi- ziemia sztuki) oraz inspiracje (gra terenowa Botanika miejska Warsztaty wyobraźni dźwiękowej) kierują uwagę na bliskość natury i podkreślają rolę wrażenia zmysłowego, ćwiczą umiejętność obserwacji i uważność. Podobny potencjał, bezpośredniego doświadczania przyrody w zadaniach twórczych, posiada seria filmów Do lasu!  Zaproszeni do nich artyści dzielą się swoimi pasjami, pokazują jak spędzają czas na łonie natury, jednocześnie zapraszając do podobnych aktywności.

Z kolei w działaniach Rozkwitaj z teatrem wykorzystano „zielony” potencjał instytucji partnerujących Lubuskiemu Teatrowi. Tak stało się z terenem należącym do PKPS. Przestrzeń ogrodu, obca dzieciom, została przez nie oswojona poprzez zasadzenie roślin. Powstały ogród społecznościowy otworzył dyskusje o zwiększaniu bioróżnorodności w ich najbliższym otoczeniu.

Zielone szlaki natomiast wpisują się w koncept mikroturystyki. Pięć map spacerowych z zadaniami to propozycja poznawania najbliższej okolicy i jednocześnie zaproszenie do wędrówek, które nigdy się nie znudzą. Wybrane przez przewodników przyrodnicze przestrzenie, nierzadko pozostawione same sobie, to nieskończona możliwość przyglądania się oraz odkrywania bogactwa i różnorodności terenów dzikich czy zielonych zmieniających się wraz z następującymi po sobie porami roku.

CZY NA CO DZIEŃ KORZYSTAMY Z MOŻLIWOŚCI, JAKIE STWARZA BLISKOŚĆ NATURY?