WIĘCEJ

 

Wydrukuj mapy i odkrywaj miasto z Lubuskim Teatrem. Wejdź na szlak: ogrodów, drzew, wody, miejskich lasów i zielonych (nie)użytków.

ZIELONE SZLAKI

WIĘCEJ

Fotorelacje przedstawiające sadzenie ogrodów społecznościowych, przygotowania gry miejskiej
i warsztat wyobraźni dźwiękowej, czyli działania wakacyjne z Lubuskim Teatrem!

INSPIRACJE

WIĘCEJ

Artyści związani z Lubuskim Teatrem zachęcają do bycia bliżej przyrody w mieście i inspirują do uważnego przyglądania się naturze. Filmy zawierają przykłady twórczych aktywności inspirowanych sztuką i naturą.

WIDEOWARSZTATY
SŁUCHOWISKO

 

Inspiruj do uważnego przyglądania się przyrodzie. Rozmawiaj o historii i przyszłości miejsca zamieszkania. Zachęcaj do odpowiedzialnej postawy wobec planety.

WIĘCEJ

SCENARIUSZE LEKCJI
Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

 

 

 

 

Naturalnie teatr to działania łączące sztukę i ekologię skupione wokół tematu przestrzeni miejskiej i przyrody jako jej
integralnej części. Materiały umieszczone na stronie Lubuski Teatr poleca:

  • nauczycielom, którym zależy na kształtowaniu odpowiedzialnej postawy uczniów wobec najbliższej okolicy

  • rodzicom, którzy szukają pomysłów na aktywności wzmacniające więzi dziecka ze światem przyrody

  • osobom, które chcą poznać Zieloną Górę od strony nieobecnej w oficjalnych folderach turystycznych 

Naturalnie teatr to działania łączące sztukę i ekologię skupione wokół tematu przestrzeni miejskiej i przyrody jako jej integralnej części. Lubuski Teatr zaprasza do zapoznania się z powstałymi w ramach projektu: scenariuszami zajęć, trasami spacerów, filmami warsztatowymi oraz fotorelacjami.
 

NATURALNIE TEATR

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

 Dofinansowano ze środków Województwa Lubuskiego